Oświetleniowe inspiracje

Firma Stage Vision wspiera innowacyjne rozwiązania, których zadaniem jest wprowadzania świeżych pomysłów na sceny muzyczne oraz kreowanie ciekawych wizualizacji świetlnych. W związku z tym postanowiliśmy podzielić się z Wami naszymi ostatnimi inspiracjami i pokrótce opisać ich techniczne możliwości. Pośród naszych faworytów znalazło się urządzenie Elidy firmy Chromlech oraz StageLite LED FX marki Coemar.

Elidy jest pierwszą na świecie LEDową matrycą umożliwiającą wyświetlanie grafiki przestrzennej. Elidy łączy w sobie wysoką wydajność, kalibrowane LEDy o ciepłym świetle oraz optykę do generowanie ekstremalnie wąskich wiązek, których intensywność znacznie przewyższaja ekrany LEDowe.
Elidy jest matrycą 5 x 5 wysokiej mocy diod LED wykonanych przy użyciu najnowocześniejszych osiągnięć elektroniki, co umożliwiło stworzenie pierwszej na świecie LEDowej ściany wydajnej świetlnie. Jego moc wyjściowa znacznie przewyższa wartości osiągane prze standardowe ekrany LED, w związku z czym może być wykorzystana do wyświetlania efektów projekcyjnych.

StageLite LED FX nowy system optyczny umożliwia uzyskanie szerszej plamy świetlnej, oraz bardziej precyzyjne sterowanie jej wielkością. Każda z diod posiada własną soczewkę, wyprofilowaną w taki sposób, aby emitowane promieniowanie rozkładało się eliptycznie.
Urządzenie składa się z sześciu paneli LED, które można oddzielnie sterować pod względem koloru oraz z trzech ruchomych, niezależnie sterowanych ruchem pasów diod. Jest ono idealne jako naświetlacz horyzontowy oraz jako urządzenie efektowe. 

Na zamówienie przygotowujemy wizualizacje 3D z użyciem powyższych urządzeń i nie tylko dla konkretnych wydarzeń, koncertów.

Filmy do urządzeń:
Elidy: http://vimeo.com/48866435
StageLite LED FX: https://www.youtube.com/watch?v=qOpUiosaars